Нашият фокус е за изграждане на едно по-добро бъдеще, в което устойчивостта е ключов фактор. Икономиката на държавно и местно ниво, както и нашето лично поведение трябва да се изграждат така, че да просперират и да имат дългосрочна политика и визия за развитие.