Ние сме Европа и Европа е в Нас. Ако разберем, че нашето собствено бъдеще е неразривно свързано със съдбата на Европа, то тогава можем напълно да оценим, че Солидарността е основата на Европейското общество. Ние вярваме, че Солидарността трябва да води нашите лични и общи действия, от там и нашата политика. Нито един гражданин, район или държава няма да бъде изоставена или забравена.