На Европейските граждани и жителите на всички държави трябва да бъдат гарантирани равни права и възможности. За да постигнем това, ние се стремим да използваме политики, които се справят с неравноправието и дискриминацията. Тези политики включват: премахването на неравнопоставеноста между половете до 2025, подсигуряване на равни социални права за всички, за да не оставим човек без подслон в Европа.