Във времената на преход, държавите трябва да се адаптират, за да предоставят възможността на своите граждани да участват активно в управлението и да поощрява максимална социална активност. „Умна Държава“ трябва да възприеме нови подходи, за да спечели вярата на своите граждани посредством  ефективно, отговорно и прозрачно управление. Ние инвестираме в нашето общо бъдеще, включващо иновативна система на образованието, висококачествено здравеопазване, и ефективно правосъдие. Заедно ние ще използваме технологиите в името на една просперираща България.