Ние сме работещи хора, експерти и студенти, но преди всичко ние сме хора, които са изключително пламенни за бъдещето на нашите страни и на нашия континент. В момента повече от 60% от нашите членове никога не са били част от политическа партия преди да се присъединят към Волт. Ние сме движение, имащо за цел да осъществи истински реформи чрез приноса на тези, които наистина се интересуват от бъдещето на Европа - хора като Вас. Ние сме отворени към всеки, който се придържа към нашите ценности, присъединете се към нашия екип днес. Това, което всички споделяме, е нашето желание сами да променим нещата. Организираме си срещи на местно ниво по групи по целия континент, за да обсъждаме и разработваме добри предложения, да организираме обиколки из страната ни, да намерим кандидати и да участваме на всички избори в страната ни. Ние сме 100% демократични и прозрачни.

people-side-img.png

Нашата Структура

 • Общо Събрание

  Това е най-важният орган на Волт. Общото събрание се среща 1-2 пъти годишно, за да решава стратегическото направление на движението и да взема най-основните си решение за развитието си. Всеки член заседава и гласува на него.

 • Координационен съвет

  Координационният съвет прилага стратегията, решена от Общото събрание и гарантира политическа съгласуваност във всички наши национални групи. Във всяка национална група има по двама представители от всяка страна, в която организацията има представителство.

 • Европейски, национални и местни екипи

  Европейските, националните и местните екипи отговарят за ежедневните оперативни дейности на движението. Имат матрична структура, за да осигурим добра координация между тези три нива.

Запознайте се с екипа на Волт България

 • Настимир Ананиев

  Лидер за България

 • Борис Борисов

  Заместник-председател

 • Мария Забилева

  Член на Политическия съвет.

 • Евгени Точев

  Член на Политическия съвет.

 • Маргарита Кръстева

  Член на Политическия съвет.

 • Виктор Кирилов

 • Нина Ламбова

  Председател на Контролния съвет.

 • Калоян Трулев

  Член на Политическия съвет.

 • Златимира Цолова

  Международен секретар. Връзки с европейските институции.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug positions