Да служим на нашите граждани • Да създаваме възможности • Да преодоляваме несправедливости

Статут на Европейски Общности

 

Европейските oбщности на XXI век са изправени пред много социални, политически и икономически предизвикателства.

На социално ниво, много граждани са изключени от вземането на решения, участие в обществения живот и достоен живот като цяло. Нашата система пренебрегва определени групи и региони в неравностойно положение. Стълбовете на нашата социална система - основата на нашите общества - стават все по-малко устойчиви. Имиграцията и интеграцията изискват преосмисляне на нашите национални и Европейски идентичности и идеята за солидарност.

Националната политика изглежда се е забила в старите разделения на ляво срещу дясно и либерално срещу консервативно, но се проваля в даването на работещи решения в този несигурен и бързо променящ се свят. Тази възприемана несигурност създава място за екстремистки движения и партии, които предлагат популистки и опростени решения на въпросите за сигурност, идентичност и солидарност. Европейският съюз, политическият и социален проект на нашите предшественици, е блокиран от скандали тип кой е по компетентен и се проваля в защитата на общия интерес.

Нашите национални икономики са изправени пред ниски темпове на растеж, затлачени финансовите сектори и не благоприятна среда за иновации. Икономическите кризи оказват неблагоприятно въздействие върху ежедневието ни. Различната динамика на икономиките представлява заплаха за европейската сплотеност. Дигитализирането и автоматизацията на труда заплашват да превърнат голяма част от нашата работна сила в остаряла, докато глобализацията упражнява натиск върху нивото на заплатите. Пазарите придобиват все по-голямо влияние при оформянето на много сфери на нашето общество, вариращи от образование до изкуство и науки.

Движението

 

ВОЛТ е Паневропейско прогресивно движение.

(1) Паневропейско, защото ние твърдо вярваме, че в допълнение към промяната, която всяка страна търси на национално равнище, ние също така се нуждаем и от силна и обединена Европа, за да се справим с предизвикателства.

(2) Прогресивно, защото ние ще работим за работещи решения и по-добро бъдеще, вместо да преследваме неясни образи от миналото.

(3) Движение, защото е време да се обединим и да заговорим в един глас, за да бъдат чути нашите убеждения и ценности.

ВОЛТ твърдо вярва, че Европейските държави и Европа като цяло могат да преодолеят настоящите социални, политически и икономически предизвикателства; и че нашият стар континент може да се превърне в зона на силно функциониращи, жизнени и просветени общества. ВОЛТ силно вярва в демократичното вземане на решения относно собствения си политически дневен ред, а не по реда на класическите партийни доктрини.

Човекът, Държавата и Икономиката

 

Правата на човека

Вярваме, че всеки човек има правото да избере как иска да ръководи живота си. Това включва правото на избор на религия, пол, сексуална ориентация, средно образование, професия и лични цели. Освен това считаме, че хората трябва да имат правото и задължението да допринасят за развитието на собствената си общност, за да се формира едно по-ефективно и приобщаващо общество.

Ролята на Държавата

Ние вярваме, че държавата е гарант за правата на всеки човек, улеснявайки пълноценното участие на младите и уязвимите индивиди в обществото и системата на солидарност, с която гарантираме минимален достоен жизнен стандарт на живот за всички. Никой не трябва да бъде изоставен. Като средство, а не като цел сама по себе си, ние вярваме, че държавата трябва да се намеси възможно най-малко и колкото е възможно по-бързо и само колкото е необходимо. Вярваме, че правителството трябва редовно и демократично да следва пътя си напред и постоянно да оценява своята ефективността във всичките й измерения.

Свободната и справедлива икономика

Ние вярваме, че една свободна и отворена пазарна икономика, в рамките на една работеща законодателна система с равни шансове за участие и успех, създава възможно най-голям просперитет за всички. Разбираме, че държавата не планира и не инвестира в иновации, но би трябвало да създаде условия за иновации и възможност за научни изследвания. Ние вярваме, че трябва да оценяваме всички професии, особено тези, които са от най-голяма полза за нашите общества- например като тези в предиприемачеството и образованието .

 

Definition of success

 

Our long-term vision is enshrined in three fundamentals goals:

(1) Maximization of prosperity

The maximization of the economic prosperity of European nations and their citizens in a sustainable manner.

(2) Elimination of prejudice and barriers

The elimination of prejudices and social barriers that cause the sufferance and discrimination of people who belong to minorities and groups historically discriminated against, or who come from socio-economic disadvantaged backgrounds.

(3) European integration

The creation of a Pan-European Progressive Movement, built upon national-level Progressive Movements, to foster the European integration in the near future.

Principles for the public sector

 

When designing policy and working in the public sector, we put a special emphasis on three key principles in order to improve the current impact of the public administration.

(1) Innovation

We express our ambition to improve the public sector and the socio-economic rules of our countries constantly.

(2) Efficiency

We express the need to make the best use of our human, natural, and economic resources, in order to fight waste and value the resources given to us. We put a strong emphasis on moving towards a stewardship approach concerning our natural resources.

(3) Equal Opportunities

We express our conviction that every citizen should face the same opportunities when it comes to personal development and success, independent of age, region, race, sex, sexual orientation, and religion. In addition, we intend to narrow the rifts between the luckiest and the most disadvantaged in our societies.