Ние вярваме, че всеки трябва да има възможността да живее свободно и свободно да изразява своята индивидуалност, до колкото това не нарушава правата на останалите граждани. Един човек не е само гражданин, но и личност, която трябва да има възможността да развива своят потенциал. В допълнение държавата трябва да поддържа и да работи в интерес на своите граждани, а не да ги контролира и упражнява натиск върху тях.