Съгласно изискванията в Закона за политическите партии, ПП „Волт“ създава и води Публичен регистър.