Всички ние се раждаме равни пред закона и закона няма право да ни дели и преценява индивидуално. Ние се борим с всяка форма на дискриминация и вярваме, че всеки човек трябва да има възможността да развие своят пълен потенциал в контекста на собствените си разбирания, независимо какви са те. Гражданите трябва да са убедени и да вярват в сигурността исправедливостта на техния суверенитет.