Ние вярваме в правото на лично достойнство на всеки един човек. Това уважение и признателност към всеки гражданин са залегнали в основите на нашата политика. Ние разбираме, че хората са различни, но това разнообразие ни прави по-богати като общество.