В един глобален свят, Европа трябва да посрещне своята отговорност и участие в световните предизвикателства, най-вече промяната на климата, осигуряването на вода и храна за всеки, публично здравеопазване, миграционни и бежански кризи. В съответствие с планът на Обединението нации за устойчиво развитие до 2030, ние работим за изкореняването на бедността, за откриването на нови работни места, изграждане на „кръгова“ икономика, осигуряване на равни права за търговия, сигурни условия за живот, и изграждане на инфраструктура за устойчиво развитие и растеж.