Това е най-важният орган на Волт. Общото събрание се среща 1-2 пъти годишно, за да решава стратегическото направление на движението и да взема най-основните си решение за развитието си. Всеки член заседава и гласува на него.