Това е най-важният орган на Волт. Общото събрание се среща 1-2 пъти годишно, за да решава стратегическото направление на движението и да взема най-основните си решение за развитието си. Всеки член заседава и гласува на него.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug banking