Национално събрание на 10.08.2019г.

Председателят на ПП “Волт“, съгласно чл. 14, ал. 2 от Устава на партията, уведомява членовете на партията, че: Насрочва Национално събрание на 10.08.2019г. с начален час 10:00 ч.

Председателят на ПП “Волт“, съгласно чл. 14, ал. 2 от Устава на партията, уведомява членовете на партията, че:

Насрочва Национално събрание на 10.08.2019г. с начален час 10:00 ч. в конферентната зала на Сити Авеню Хотел намиращ се на ул. “Осогово”, № 49 в град София, при следния дневен ред:

1. Приемане на правила за провеждане на националното събрание и избор на органи съгласно чл. 13, ал. 4 от устава на ПП Волт;
2. Отчет на Председателя на ПП Волт;
3. Обсъждане и приемане на промени в Устава;
4. Избор на нови органи и длъжности съгласно промените в устава;
5. Обсъждане и приемане на Политическа декларация на Националното събрание на ПП Волт;
6. Разни.

Съгласно член 13 алинея 2 от устава на партията: Националното събрание се състои от делегати, избрани на общинските събрания, като мандатите се разпределят в зависимост от механизма и по норма на представителност, утвърдени от Политическия съвет.

Регистрацията на делегатите започва в 09:00 ч.

Събранието е свикано по инициатива на Председателя на ПП “Волт”.