Волт се стреми за Обединена Европа, в която всички граждани във всички градове, райони, и области имат равни права и възможности да покажат своят пълен потенциал.

По-долу сме изредили политиките, които показват основните посоки на Волт. Тези политики не са просто кратка версия на нашата политическа програма. Те са ключово позиционирани, за да покажат какво представлява Волт, за какво се бори, и каква визия за обществото се стреми да постигне. Такава, която засяга Европейски, национални, и регионални компетенции. Списъкът не е краен и изчерпателен и ще бъде попълван в процеса на развитие.