Европейските, националните и местните екипи отговарят за ежедневните оперативни дейности на движението. Имат матрична структура, за да осигурим добра координация между тези три нива.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug banking