Европейските, националните и местните екипи отговарят за ежедневните оперативни дейности на движението. Имат матрична структура, за да осигурим добра координация между тези три нива.