Проектът Европейски съюз донесе над 70 години мир и стабилност на континента. Независимо от това ЕС постоянно е разтърсван от кризи и Евро-скептицизъм. За да продължи изграждането и да стъпи на работещите вече практики, екипът по ЕС реформи разработи (1) начини за подобряване на управлението на ЕС в контекста на обединени Европейски щати и (2) конкретни предложения за подобряване на политиките в различните области.