Европейските икономики трябва да се превърнат в двигател на прогреса на обществото и да осигурят възможност за нормален живот на всички. Основните лостове за постигане на тази цел са: Възстановяване на икономически слабите райони, насърчаване на иновациите във всички области и участие в общите усилия Европейския съюз да се превърне в едно Социално Общество. Това предполага използването на иновативни техники и политики за намаляване на бюрокрацията, укрепване на пазарите на труда, подкрепяне на иновациите в икономиката, и изграждане на обединена Европейска социална и финансова система.