Координационният съвет прилага стратегията, решена от Общото събрание и гарантира политическа съгласуваност във всички наши национални групи. Във всяка национална група има по двама представители от всяка страна, в която организацията има представителство.