Тук сериозното предизвикателство е до каква степен гражданите могат да имат директно влияние върху тяхното правителство, какво информация правителството трябва да предоставя и гражданите да бъдат максимално информирани и активни в демократичния живот. На практика това представлява идентифицирането на най-добрите практики на гражданско участие в политическия живот и прозрачност, както и възможности за структуриране на публичните медии и правила за опазване на личната информация.