Ние от Волт дефинирахме 5+1 фундаментални въпроса, на които всяка Европейска държава трябва да обърне основно внимание. Първите 5 въпроса касаят и трябва да се адаптират към местните особености. Последният +1 въпрос са нашите предложения за укрепване и реформиране на Европейският съюз, които ще са идентични и валидни за всички национални програми. Тези 5 въпроса ще бъдат в основата на всички законопроекти на Волт, като не е задължително да отговарят само и единствено на Европейските компетенции.

През 2018г. на общоевропейската среща в Амстердам бяха дадени насоките за политическата програма на Волт Европа. Част от нашите приоритети бягха оформени в Амстердамската декларация.