Защо?

Националната политика изглежда се е забила в старите разделения на ляво срещу дясно и либерално срещу консервативно, но се проваля в даването на работещи решения в този несигурен и бързо променящ се свят. Тази възприемана несигурност създава място за екстремистки движения и партии, които предлагат популистки и опростени решения на въпросите за сигурност, идентичност и солидарност. Европейският съюз, политическият и социален проект на нашите предшественици, е блокиран от скандали тип кой е по компетентен и се проваля в защитата на общия интерес....

Политически ценности

 • Равни възможностти

 • Работещо правосъдие

 • Гражданска свобода

 • Лично достойнство

 • Устойчива среда

 • Солидарност

Предизвикателствата 5+1

Ние от Волт дефинирахме 5+1 фундаментални въпроса, на които всяка Европейска държава трябва да обърне основно внимание. Първите 5 въпроса касаят и трябва да се адаптират към местните особености. Последният +1 въпрос са нашите предложения за укрепване и реформиране на Европейският съюз, които ще са идентични и валидни за всички национални програми. Тези 5 въпроса ще бъдат в основата на всички законопроекти на Волт, като не е задължително да отговарят само и единствено на Европейските компетенции.

През 2018г. на общоевропейската среща в Амстердам бяха дадени насоките за политическата програма на Волт Европа. Част от нашите приоритети бягха оформени в Амстердамската декларация.

 • 1. „Умна"
  държава

  Във времената на преход, държавите трябва да се адаптират, за да предоставят възможността на своите граждани да участват активно в управлението и да поощрява максимална социална активност. „Умна Държава“ трябва да възприеме нови подходи, за да спечели вярата на своите граждани посредством  ефективно, отговорно и прозрачно управление. Ние инвестираме в нашето общо бъдеще, включващо иновативна система на образованието, висококачествено здравеопазване, и ефективно правосъдие. Заедно ние ще използваме технологиите в името на една просперираща България.

 • 2. Икономическо
  Възраждане

  Европейските икономики трябва да се превърнат в двигател на прогреса на обществото и да осигурят възможност за нормален живот на всички. Основните лостове за постигане на тази цел са: Възстановяване на икономически слабите райони, насърчаване на иновациите във всички области и участие в общите усилия Европейския съюз да се превърне в едно Социално Общество. Това предполага използването на иновативни техники и политики за намаляване на бюрокрацията, укрепване на пазарите на труда, подкрепяне на иновациите в икономиката, и изграждане на обединена Европейска социална и финансова система.

 • 3. Социална
  справедливост

  На Европейските граждани и жителите на всички държави трябва да бъдат гарантирани равни права и възможности. За да постигнем това, ние се стремим да използваме политики, които се справят с неравноправието и дискриминацията. Тези политики включват: премахването на неравнопоставеноста между половете до 2025, подсигуряване на равни социални права за всички, за да не оставим човек без подслон в Европа.

 • 4. Глобално
  равновесие

  В един глобален свят, Европа трябва да посрещне своята отговорност и участие в световните предизвикателства, най-вече промяната на климата, осигуряването на вода и храна за всеки, публично здравеопазване, миграционни и бежански кризи. В съответствие с планът на Обединението нации за устойчиво развитие до 2030, ние работим за изкореняването на бедността, за откриването на нови работни места, изграждане на „кръгова“ икономика, осигуряване на равни права за търговия, сигурни условия за живот, и изграждане на инфраструктура за устойчиво развитие и растеж.

 • 5. Граждански
  права

  Тук сериозното предизвикателство е до каква степен гражданите могат да имат директно влияние върху тяхното правителство, какво информация правителството трябва да предоставя и гражданите да бъдат максимално информирани и активни в демократичния живот. На практика това представлява идентифицирането на най-добрите практики на гражданско участие в политическия живот и прозрачност, както и възможности за структуриране на публичните медии и правила за опазване на личната информация.

 • +1. Европейски
  реформи

  Проектът Европейски съюз донесе над 70 години мир и стабилност на континента. Независимо от това ЕС постоянно е разтърсван от кризи и Евро-скептицизъм. За да продължи изграждането и да стъпи на работещите вече практики, екипът по ЕС реформи разработи (1) начини за подобряване на управлението на ЕС в контекста на обединени Европейски щати и (2) конкретни предложения за подобряване на политиките в различните области.

Свържете се с нас! Всякакви коментари, идеи и политически предложения са добре дошли.