Волт

Волт е панeвропейско прогресивно движение, което се стреми към нов и всеобхватен начин за водене на глобална политика и постигане на реални промени в живота на всички европейски граждани. Необходим е нов подход за справяне с текущите и бъдещите местни и глобални предизвикателства, част от които са – климатичните промени, икономическата неравнопоставеност, миграцията, международните конфликти, тероризмът, както и не на последно място влиянието на новите технологии върху пазара на труда. В момента партиите на национално ниво са безсилни в борбата с тези и много други предизвикателства, които се разпростират отвъд пределите на отделните държави, а справянето с тях е по силите единствено и само на нас като обединени Европейци. Като транснационална партия – ние от Волт вярваме, че можем да помогнем на всички Европейци да се обединим, да повярваме в една обща визия, да споделяме използването на най-добрите практики на всички нива, отрасли и сектори на икономиката и политиката, за които ние всички ще работим заедно. Нужна е нова енергия и подход в правенето на политика през новото хилядолетие.

История

Необходимостта да създадем Европейска партия Волт дойде от обявяването на Брекзит и мрачните прогнози през 2016. Притеснен от това, което се случва на стария континент и липсата на реакция от страна на партии и правителства, един млад Италианец – Андреа Венсон, макар и политически неактивен към този момент, събира група единомишленици и решава да предприеме конкретни действия.
На 29 Март 2017, когато е стартирана Клауза 50 (отнасяща се до процеса на напускане на Европейския съюз от дадена държава), групата пуска първата си Фейсбук страница и започва да призовава за борба срещу статуквото. Без първоначален капитал, познати имена и лица или политическа подкрепа, Волт се разрасна като политическо движение с хиляди членове в почти всяка Европейска държава.
Ние учредихме Волт и като отговор на реакционерските и популистки тенденции заплашващи ценностите, в които сме убедени и вярваме - ние и нашите членове и симпатизанти.
Традиционните политически партии и фракции се провалиха и доказаха невъзможността си да предложат работещи решения на предизвикателствата на нашето време.

Цели на Европейска партия Волт

Волт е в процес на учредяване на партии в различните Европейски държави, като се стреми да е готова да участва в предстоящите избори за Европейски парламент, но също така и на национално и местно ниво - с общи ценности, политическа визия и конкретни цели. Нашата политическа цел, на изборите за Европейски парламент през 2019, е да издигнем кандидатски листи в минимум седем държави. Защо седем? Защото ако успеем да имаме 25 члена на Европейския парламент от минимум седем държави, и ще имаме възможност да формираме първата Европейска Транснационална група от една партия в рамките на Европарламента, което не е правено до момента и ще е нашият основен лост за налагането на нашите политики.
Нашата цел е Волт да се наложи като основен фактор в правенето на европейски и национални политики по целият континент и отвъд.

Свържете се с нас! Всякакви коментари, идеи и политически предложения са добре дошли.